Репозитарій

Репозитарій Університету

Положення “Про інституційний репозитарій”

Авторський договір про передачу невиключних прав про використання твору

Інструкція на розміщення наукових публікацій до інституційного репозитарію