Про бібліотеку

.

Ви маєте також можливість ознайомитися з фондами Інституційного репозитарію КНЛУ http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/, які містять різноманітні наукові праці: підручники, навчальні посібники, силабуси; монографії, матеріали конференцій, дисертації, автореферати, статті; кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти та інші наукові праці.

Нагадуємо про необхідність суворого дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях бібліотеки: обов’язкове носіння засобів індивідуального захисту та дотримання дистанції 1,5–2 м.

Положення про бібліотеку

Правила користування бібліотекою КНЛУ