Періодичні видання

Передплачена періодика на 2020 рік:

Газети

Журнали

Архів періодичних видань та терміни їх зберігання

Збірники наукових фахових видань КНЛУ

1. “Вісник КНЛУ. Серія “Філологія

Періодичність – 2 рази на рік

(фахове видання з філологічних наук)

2. “Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”

Періодичність – 2 рази на рік

Переглянути сторінку

(фахове видання з педагогічних наук)

3. “Вісник КНЛУ. Серія” Історія, економіка, філософія”

Періодичність – 1 раз на рік

(фахове видання з історичних наук)

4. “Теоретичні питання культури, освіти та виховання”

Періодичність – 2 рази на рік

(фахове видання з педагогічних наук)

5. “Проблеми семантики слова, речення та тексту”

Періодичність – 2 рази на рік

(фахове видання з філологічних наук)

6.”Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ . Серія “Філологія, педагогіка, психологія”

Періодичність – 2 рази на рік

(фахове видання з філологічних наук.

7. “Сучасні літературні студії”

Періодичність – 1 раз на рік

(фахове видання з філологічних наук)

ЖУРНАЛИ

1. “Іноземні мови”

Періодичність – 4 рази на рік

(фахове видання з педагогічних наук)

2. “Германістика в Україні”

Періодичність – 1 раз на рік

(фахове видання з філологічних наук)

НЕФАХОВІ НАУКОВІ ВИДАННЯ

1. Вісник КНЛУ. Серія “Міжмовна та міжкультурна комунікація”

Періодичність – 1 раз на рік

(Видання з філологічних наук)

2. “Вісник КНЛУ. Серія “Право”

Періодичність – 1 раз на рік

(Видання з юридичних наук)

3. “Проблеми зіставної семантики”

Періодичність -1 раз на рік

(Видання з філологічних наук)