Сторінки історії

Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету, заснована у жовтні 1948 року. Вона починала свою роботу з фондом, який налічував 100-150 примірників навчальної літератури, а вже через два роки він збільшився майже в десять разів. 

До 1950 року було здійснено облік книжкового фонду, створено алфавітний та систематичний каталоги. Робота бібліотеки набирала обертів. У період 60-80-х років значна увага приділялася формування фонду книгозбірні, покращення організації довідкового апарату. Восени 1966 року було створено довідково-бібліографічний відділ, налагоджено довідково-бібліографічну роботу, наукову діяльність. У бібліотеці, в студентському читальному залі стали проводитися інформаційно-масові заходи. 

У 1973 році бібліотека отримала нове приміщення для абонемента навчальної літератури і відділу книгозберігання, а також для наукового і читального залів (180 місць).  

На рубежі ХХ-ХХІ ст. відбулися якісні зміни у складі книжкового фонду. З появою нових спеціальностей активізувалася діяльність з організації фондів навчальної літератури. У 1998 році на кошти гранту від міжнародного фонду «Відродження» бібліотека почала впроваджувати в свою роботу комп’ютерні технології. Сьогодні діє комп’ютерна бібліотечна мережа, яка об’єднує всі приміщення бібліотеки, розташовані на 3-х поверхах головного корпусу.

Бібліотека як органічна та невід’ємна складова КНЛУ пройшла разом з університетом складний шлях розвитку, зробила важливий внесок у його розбудову. За цей час зібрано унікальний за повнотою й видовою структурою багатогалузевий фонд: це література з проблем мовознавства, методики викладання іноземних мов, психології, педагогіки, світової і вітчизняної історії.

Близько половини фонду — література іноземними мовами: англійською, німецькою, іспанською, французькою, італійською, китайською, японською, турецькою, арабською, корейською, перською, новогрецькою, польською тощо. Всього книжковий фонд бібліотеки налічує понад 618 тис. одиниць зберігання. 

Бібліотека сьогодні є навчальним,науковим,інформаційним та культурно – освітнім підрозділом Київського національного лінгвістичного університету розгалуженою мережею читальних залів, абонементів. У її структурі – 4 відділи, 5 абонементів,
4 читальні зали.

В бібліотеці є колекція “Стародруків”, де зібрано понад 665 примірників унікальних видань різними мовами світу.

Також у фондах зберігається література, подарована посольствами Великої Британії, Німеччини, США, Австрії, Франції, Іспанії, Швейцарії, Японії, громадськими організаціями та установами: ЮНЕСКО, фондами “Відродження” та “Сейбр-Світло”, Канадською фундацією українських студій, вищими навчальними закладами зарубіжних країн: Гете-інститутом, Берлінським бібліотечним інститутом, Університетом канадської провінції Альберта, персональні бібліотеки професорів О.М. Мороховського, І.Я. Харитонової, В.М. Курило, О.К. Романовського, Г.І. Артемчука та ін.

Усі роки існування бібліотеки її очолювали справжні фахівці своєї справи, які завжди вболівали за розвиток і збереження книгозбірні. Це Ольга Ілларіонівна Шликова (1950-1970), Антоніна Владиславівна Чайковська (1970-1972), Ніна Сергіївна Анцишкіна (1972-1978), Надія Олександрівна Шевченко (1978-1996), Людмила Іванівна Гупалова (1996-2003). Нинішній директор — Лариса Іванівна Скуратовська (з 2003 року).