Електронні ресурси


Наукометричні бази даних
 —бібліографічні і реферативні бази даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Web of Science – платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS(CC).

Знайомство з інтерфейсом платформи WoS

Інструкція користувача WoS

Scopus – бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. База даних індексує  наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання.

Інструкція користувача Scopus

Science Direct – одна з найбільших онлайн колекцій опублікованих наукових досліджень. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників.

Вебінари про принципи роботи з базою даних ScienceDirect можна переглянути на сторінці ДНТБ України за посиланням: https://dntb.gov.ua/news/9273.

Інструкція користувача Science Direct

Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова

Електронна база даних “KNLU” – Головний каталог містить бібліографічні описи книг, змісти журналів постійного зберігання з проблем мовознавства, педагогіки і психології українською та іноземними мовами, а також змісти збірників наукових статей, вісників КНЛУ та інших університетів, глави та розділи окремих книг.

Електронна база даних “ARUF” – картотека статей та періодичних видань містить бібліографічні описи змістів журналів, які зберігаються у бібліотеці тимчасово.