Електронна база даних “ARUF”

Електронна база даних “ARUF” – картотека статей та періодичних видань містить бібліографічні описи змістів журналів, які зберігаються у бібліотеці тимчасово.