Електронна база даних “KNLU”

Електронна база даних “KNLU” – Головний каталог містить бібліографічні описи книг, змісти журналів постійного зберігання з проблем мовознавства, педагогіки і психології українською та іноземними мовами, а також змісти збірників наукових статей, вісників КНЛУ та інших університетів, глави та розділи окремих книг.